Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Về việc triển khai Thông báo số 1390/TB- SGDĐT ngày 19/5/2022 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau
 V/v triển khai Thông báo số 1390/TB- SGDĐT ngày 19/5/2022 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau về tiếp nhận bản sao điện tử từ bản chính dối với TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của SGD&ĐT Cà Mau.
File đính kèm: 383--trien-khai-tb-1390-cua-so-gddt-ve-tiep-nhan-vb-dien-tu.pdf