Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
Mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019
Công nhận kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2015
Quyết định số 126/QD-UBND ngày 06/5/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Dầm Dơi,công nhận kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2015.

Xem kết quả sau đây: Quyết định số 126/QĐ-UBND

Các tin liên quan