Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CẤC CẤP NHIỆM KỲ 2020 - 2025
ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN NHIỆM KỲ 2020 - 2025
Thực hiện Kế hoạch số 95-KH/HU ngày 26/8/2019 của của Ban thường vụ Huyện ủy Đầm Dơi về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngày 9/6/2020 chi bộ Phòng GD&ĐT đã tổ chức thành công Đại hội.
Đến dự đại hội có đồng chí Trần Quốc Đoàn- Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Đầm Dơi, đồng chí Nguyển Chí Nghiệp huyện ủy viên Phó trưởng ban tuyên giáo Huyện ủy.
 
Đ/c Trần Quốc Đoàn, đ/c Nguyễn Chí Nghiệp (từ trái qua)
Sau nghi lễ chào cờ trang nghiêm, Đại hội đã nghe đồng chí Liêu Thanh Hải - Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đọc diễn văn khai mạc đại hội; đồng chí Trần Thanh Văn - Phó Bí thư Chi bộ trình bày Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội XV của Đảng bộ huyện Đầm Dơi.
 
Đ/c Liêu Thanh Hải – Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 đọc diễn văn khai mạc đại hội
 
Đ/c Trần Thanh Văn – Phó bí thư Chi bộ báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ 2020 - 2025
 
Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ Phòng GD&ĐT đã lãnh đạo chính quyền thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đại hội, trong đó đáng chú ý là: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được coi trọng, ý thức, trách nhiệm của đảng viên được nâng cao; công tác xây dựng Đảng được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc và hiệu quả. Công tác chuyên môn được quan tâm chỉ đạo sát sao, hiệu quả, chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên được nâng lên, chất lượng giáo dục có sự chuyển biến tích cực, trường đạt chuẩn quốc gia được quan tâm chỉ đạo; duy trì công nhận phổ cập Giáo dục Xóa mù chữ; Chất lượng hoạt động của Chi bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan được duy trì, đi vào hoạt động có hiệu quả.
Đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Đoàn- Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Đầm Dơ. Trong lời phát biểu của mình, đồng chí nhấn mạnh và ghi nhận những việc chi bộ đã làm được trong công tác Đảng cũng như công tác chuyên môn của chi bộ Phòng GD & ĐT trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời đồng chí bày tỏ sự kỳ vọng trong nhiệm kỳ tới, chi bộ Phòng GD & ĐT thực hiện tập trung các vấn đề như: Quán triệt tốt tinh thần Nghị quyết số29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”; Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, khai thác tốt các nguồn lực đầu tư cho giáo dục; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh; Tăng cường quản lý, chỉ đạo, định hướng hoạt động của các đoàn thể, thực hiện dân chủ, kỷ cương trong cán bộ, đảng viên; Chi bộ tiếp tục phát huy thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng lãnh đạo sinh hoạt của chi bộ…
 
Đ/c Trần Quốc Đoàn phát biểu chỉ đạo đại hội
           
Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chương trình hành động đại hội chi bộ Phòng GD&ĐT nhiệm kỳ 2020 – 2025 được đảng viên trong chi bộ nhất trí cao; Đại hội cũng đã bầu ra Chi ủy mới gồm 03 đồng chí: Đồng chí Trần Thanh Văn, giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Liêu Thanh Hải, giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Võ Lợi Chi ủy viên.
Với tinh thần Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ, Chi bộ Phòng GD & ĐT nhiệm kỳ 2020 - 2025 nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, quyết tâm đưa sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Đầm Dơi tiếp tục phát triển./.

          * Một số ảnh đại hội:
 

Các đồng chí trúng cử vào Chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại biểu đi dự Đại hội cấp trên ra mắt


Ban Chi ủy chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí Đại biểu khách mời
 

Chi bộ PGD&ĐT chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí Đại biểu khách mời
 
Thanh Văn 

Các tin liên quan