Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
Mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019
Hội nghị cán bộ, công chức, Phòng GD&ĐT huyện Đầm Dơi năm 2019
Ngày 8/03/2019, cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019. 
Dự Hội nghị có đồng chí Võ Lợi - HUV, Trưởng Phòng GDĐT, các đồng chí Phó Trưởng phòng GD&ĐT, Chủ tịch Công đoàn cơ quan và toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Phòng GDĐT.
Hội nghị đã nghe  dự thảo báo cáo thực hiện nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. 

Đ/c Trần Thanh Văn - Phó trưởng phòng PGDĐT thông qua kế hoạch


Cán bộ công chức nghiêm túc làm việc tại Hội nghị
 
Năm 2018, cơ quan Phòng GDĐT huyện thực hiện nghiêm túc các chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Quy chế làm việc và nội quy của cơ quan.
 Với sự thống nhất cao, Hội nghị đã biểu quyết, nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019. Hội nghị tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Chỉ bộ Đảng, lãnh đạo Phòng GD&ĐT và các đoàn thể cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể công chức, cơ quan Phòng sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Nghị quyết hội nghị đề ra.

Cán bộ công chức PGDĐT chụp ảnh lưu niệm


Cán bộ công chức PGDĐT chụp ảnh lưu niệm
Thanh Văn

Các tin liên quan