Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
Mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019
Họp Ban chỉ đạo điều tra Phổ cập giáo dục, Xóa mù chữ trong nhân dân từ 0 đến 60 tuổi trên địa bàn huyện năm 2014
         Thực hiện kế hoạch số 20/KH-PGDĐT ngày 01/10/2014 của Trưởng Phòng GD&ĐT về việc tổng điều tra  trình độ văn hoá từ 0 đến 60 tuổi nhằm thực hiện kế hoạch phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập giáo dục trung học.
          Ngày 03/10/2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo Đầm Dơi tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ điều tra trình độ văn hóa trong nhân dân từ 0 đến 60 tuổi trên địa bàn huyện Đầm Dơi.
          Về dự hội nghị có các đồng chí là trưởng ban, phó ban, thành viên ban chỉ đạo theo Quyết định 139/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 về việc thành lập Ban chỉ đạo điều tra Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ trong nhân dân từ 0 đến 60 tuổi  năm 2014; Trưởng ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục của 16 xã, thị trấn; Hiệu trưởng 73 trường Mẫu giáo, Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trong toàn huyện.
          Đồng chí Trần Thanh Văn - Phó Trưởng Phòng GD&ĐT, Phó Trưởng ban phát biểu chỉ đạo tổng điều tra trình độ văn hoá từ 0 đến 60 tuổi nhằm để thực hiện tốt kế hoạch phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập giáo dục trung học.
 

Ông Trần Thanh Văn – Phó Trưởng Phòng GD&ĐT, Phó Trưởng Ban chỉ đạo PCGD – CMC phát biểu chỉ đạo
          Ban tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức điều tra trên địa bàn, hướng dẫn ở các xã, thi trấn cách thức thực hiện, hướng dẫn biểu mẫu điều tra, hướng dẫn nhập liệu vào hệ thống chương trình Phổ cập giáo dục trên phần mềm Phổ cập giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
          * Một số hình ảnh buổi họp:
 

Ông Hồ Quốc Cần – Cán bộ chuyên môn Phòng GD&ĐT hướng dẫn biểu mẫu điều tra
 Đại biểu tham dự họp


Toàn cảnh buổi họp 
Mai Lâm Xanh (Phòng GD&ĐT Đầm Dơi)

Các tin liên quan