Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ỔN ĐỊNH, PHÁT TRIỂN NHƯNG KHÔNG LƠ LÀ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH
Thị trấn Đầm Dơi phát động tuần lễ học tập suốt đời
       Ngày 02 tháng 10 năm 2015 UBND Thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi tổ chức buổi lễ khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015 với chủ đề “Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay” tại trường THCS Dương Thị Cẩm Vân.
 
       Hoạt động này nhằm hình thành thói quen đọc sách của mỗi người và xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện, góp phần xây dựng xã hội học tập. Tham dự buổi lễ có ông Trương Thanh Ngon - Thường vụ huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Thị trấn; ông Tạ Thanh Vũ - Huyện ủy viên, Chủ tịch ủy ban nhân dân Thị trấn; ông Liêu Thanh Hải - Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo; ông Mai Trung Kiên - Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp huyện; ông Trần Trung Kiên - Phó chủ tịch UBND Thị trấn; Hội khuyến học; Các ban ngành đoàn thể thị trấn; Lãnh đạo các trường tiểu học, THCS; các thầy cô giáo và hơn 900 em học sinh của trường.
 

Đại biểu tham dự lễ phát động tuần lễ học tập suốt đời
 
 
Các em học sinh tham dự lễ phát động tuần lễ học tập suốt đời
        Ông Trần Trung Kiên - Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng Thị trấn, Phó Chủ tịch UBND Thị trấn nêu mục đích, ý nghĩa của tuần lễ “Hưởng ứng học tập suốt đời” và kêu gọi các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, các trường học, cơ sở giáo dục và toàn thể nhân dân trên địa bàn Thị Trấn huyện Đầm Dơi nhiệt liệt hưởng ứng, đồng thời quán triệt đầy đủ chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng xã hội học tập, bảo đảm cho tất cả mọi người có cơ hội được học tập và tìm hiểu đọc nhiều sách hay nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo góp phần nâng cao nguồn nhân lực và chất lượng cuộc sống của bản thân, gia đình và xã hội.
 

Ông Trần Trung Kiên - Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng, 
Phó Chủ tịch UBND Thị trấn nêu mục đích, ý nghĩa của tuần lễ “Hưởng ứng học tập suốt đời”
        Thầy Trần Ngọc Thể - Phó Chủ tịch hội Khuyến học Thị trấn, Hiệu trưởng trường THCS Dương Thị Cẩm Vân phát biểu kêu gọi quyên góp xây dựng quỹ khuyến học “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”. Phong trào thi đua xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học đã được quan tâm đẩy mạnh và được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Việc làm của các mạnh thường quân góp phần thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài của Thị trấn Đầm Dơi ngày càng phát triển, vun đắp truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta ngàn đời nay. 
 

Thầy Trần Ngọc Thể - Phó Chủ tịch hội Khuyến học Thị trấn,
Hiệu trưởng trường THCS Dương Thị Cẩm Vân phát biểu kêu gọi quyên góp xây dựng quỹ khuyến học
       Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là hoạt động hằng năm, nhằm thường xuyên nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Nhằm phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường và cộng đồng./. 
Hứa Ngọc Lam (Trường THCS Dương Thị Cẩm Vân)

Các tin liên quan