Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
Mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019
THÔNG BÁO KHẨN về việc cho học sinh nghỉ học và phòng chống bảo Tembin
Sở GD&ĐT Cà Mau ban hành Thông báo cho giáo viên, học sinh nghỉ học và chủ động theo dõi, ứng phó bão Tembin.
Vui lòng xem thông tin tại đây: 
http://sogddt.camau.gov.vn/?tabid=967&ndid=31049&key=Thong_bao_cho_giao_vien_hoc_sinh_nghi_hoc_va_chu_dong_theo_doi_ung_pho_bao_Tembin

Các tin liên quan