Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
Mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019
Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2015
       Thông báo số 374/TB-PGDĐT ngày 07/10/2015 của Phòng GD&ĐT về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2015.

Xem file đính kèm dưới đây:
Thông báo số: 374/TB-PGDĐT
Quyết định số: 28/QĐ-UBND
 

Các tin liên quan