Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
Mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019
Thư mời hội nghị điển hình tiên tiến ngành giáo dục huyện giai đoạn 2010 - 2015
          Thư mời số 126/TM-PGDĐT ngày 07/5/2015 của Phòng GD&ĐT về hội nghị điển hình tiên tiến ngành giáo dục huyện giai đoạn 2010 - 2015 và tuyên dương giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2014 - 2015.

Xem Thư mời và danh sách tuyên dương đính kèm:
Thư mời: 126/TM-PGDĐT
Danh sách: Tuyên dương 1
Danh sách: Tuyên dương 2

Các tin liên quan