Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
Chào mừng Kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2017)
Thư mời hội nghị điển hình tiên tiến ngành giáo dục huyện giai đoạn 2010 - 2015
          Thư mời số 126/TM-PGDĐT ngày 07/5/2015 của Phòng GD&ĐT về hội nghị điển hình tiên tiến ngành giáo dục huyện giai đoạn 2010 - 2015 và tuyên dương giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2014 - 2015.

Xem Thư mời và danh sách tuyên dương đính kèm:
Thư mời: 126/TM-PGDĐT
Danh sách: Tuyên dương 1
Danh sách: Tuyên dương 2

Các tin liên quan