Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
Mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019
Thư mời hội nghị tổng kết năm học 2014-2015
Thư mời số 263/TM-PGDĐT ngày 20/8/2015 của Phòng GD&ĐT về hội nghị tổng kết năm học 2014-2015 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2015-2016.

Thời gian: 07 giờ 30 phút ngày 25/8/2015 (thứ ba).
Địa điểm : Hội trường Huyện ủy.
Xem thư mời đính kèm: 263/TM-PGDĐT

Các tin liên quan