Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ỔN ĐỊNH, PHÁT TRIỂN NHƯNG KHÔNG LƠ LÀ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH
Thư mời hội nghị tổng kết năm học 2014-2015
Thư mời số 263/TM-PGDĐT ngày 20/8/2015 của Phòng GD&ĐT về hội nghị tổng kết năm học 2014-2015 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2015-2016.

Thời gian: 07 giờ 30 phút ngày 25/8/2015 (thứ ba).
Địa điểm : Hội trường Huyện ủy.
Xem thư mời đính kèm: 263/TM-PGDĐT

Các tin liên quan