Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
Mừng Đảng, mừng xuân Mậu Tuất 2018
Triển khai tập huấn Công tác quản lý Trung tâm học cộng đồng các xã, thị trấn năm 2015 trên địa bàn huyện Đầm Dơi
          Ngày 30/10/2015, thực hiện công văn số 387/PGDĐT ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Phòng GD&ĐT Đầm Dơi về tổ chức tập huấn công tác quản lý, xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chức các chuyên đề của trung tâm học tập cộng đồng cho cán bộ quản lý, giáo viên các trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn năm 2015. Phòng GD&ĐT Đầm Dơi tiến hành tổ chức tập huấn công tác quản lý, xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chức các chuyên đề của trung tâm học tập cộng đồng cho cán bộ quản lý, giáo viên các trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn năm 2015 trong toàn huyện.

          Tham dự buổi tập huấn có ông Trần Văn Dũng - Phó trưởng phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau; ông Trần Thanh Văn - Phó trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đầm Dơi.
Đặc biệt còn có sự tham dự của Chủ tịch hội khuyến học huyện; Giám đốc trung tâm Giáo dục nghề nghiệp huyện; Giám đốc, Phó giám đốc, Giáo viên biệt phái của 16 trung tâm học tập cộng đồng, Chủ tịch Hội Khuyến học của 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
 

Ông Trần Thanh Văn - Phó trưởng Phòng GD&ĐT phát biểu chỉ đạo
          Nội dung buổi tập huấn xoay quanh các vấn đề: Đánh giá lại hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng trong thời gian qua; Hướng dẫn triển khai công tác tổ chức và quản lý hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng; Hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạt động của Trung tâm; Hướng dẫn tổ chức triển khai các chuyên đề, tìm kiếm học liệu trên website của Bộ; Công tác phối hợp với các ban ngành đoàn thể, cơ quan chuyên môn để tổ chức các mở các lớp chuyên đề trên địa bàn; Công tác tài chính của trung tâm.
 
 
Ông Trần Văn Dũng - Phó trưởng Phòng GDTrH, GDTX Sở GD&ĐT
triển khai nội dung tập huấn
          Qua buổi tập huấn Ban giám đốc các trung tâm nắm vững nghiệp vụ quản lý và hoạt động trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tạo điều kiện cho Trung tâm tổ chức và hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.
Hồ Quốc Cần (Phòng GD&ĐT)