Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ỔN ĐỊNH, PHÁT TRIỂN NHƯNG KHÔNG LƠ LÀ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
06/QĐ-UBND07/03/2019Quyết định ban hành quy chế về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn huyện Đầm Dơi năm 2019Tải về
37/QĐ-HĐXCNSK18/06/2018Quyết định về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2018Tải về
33/QĐ-HĐSK25/05/2016Về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm học 2015 - 2016Tải về
57/PGDĐT25/02/2016Về việc hướng dẫn xét công nhận sáng kiến năm học 2015 - 2016Tải về
58/PGDĐT25/02/2016Về việc hướng dẫn khen thưởng năm học 2015 - 2016Tải về
135/QĐ-HĐSK18/12/2015Quyết định công nhận sáng kiến, kinh nghiệm cấp tỉnh năm học 2014 - 2015Tải về
1200/QĐ-UBND19/08/2015Về việc tặng Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2014-2015Tải về
1201/QĐ-UBND19/08/2015Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân năm học 2014-2015Tải về
66/QĐ-UBND13/07/2015Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua "LĐTT và CSTĐCS" năm học 2014-2015Tải về
47/PGDĐT02/03/2015Về việc hướng dẫn khen thưởng năm học 2014-2015Tải về
47/PGDĐT02/03/2015Biểu mẫu kèm theo công văn số 47/PGDĐT ngày 02/3/2015Tải về
41/PGDĐT24/02/2015Về việc hướng dẫn khen thưởng năm học 2014-2015Tải về
561/PGDĐT31/12/2014Về việc hướng dẫn xét, công nhận sáng kiến kinh nghiệm năm học 2014-2015Tải về
510/SY-PGDĐT16/12/2014Sao y Công văn số 03/CV-BCĐHMTN ngày 10/12/2014 của BCĐ vận động hiến máu tình nguyện Đầm Dơi về việc xét khen thưởng năm 2014Tải về
25/KH-PGDĐT03/11/2014Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Giáo dục và Đào tạo Đầm Dơi 2014-2015Tải về