Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
Mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
514/TM-PGDĐT16/11/2018Thư mời họp Đoàn kiểm tra PCGD năm 2018Tải về
44/KH-BCĐPCGD, XMC06/11/2017Kế hoạch kiểm tra công tác Phổ cập giáo dục - xóa mù chữ năm 2017Tải về
124/SY-PGDĐT04/04/2016Sao y Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn Phổ cập giáo dục, xóa mù chữTải về
333/PGDĐT17/09/2015Về việc triển khai điều tra cập nhật số liệu PCGD - XMC năm 2015Tải về
31/KH-BCĐ27/11/2014Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra PCGDMN 5 tuổi, PCGDTH-CMC, PCGDTH ĐĐT, PCGD THCS năm 2014Tải về
20/2014/NĐ-CP24/03/2014Nghị định về Phổ cập giáo dục, xóa mù chữTải về