Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC HUYỆN ĐẦM DƠI NĂM 2020
Nhằm tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội học tập, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm về công tác giảng dạy, nâng cao vai trò, năng lực và sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện c