Title

Message here

OK

Title

Message here

KHÔNG

Title

Message here

OK HỦY
thoigian
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CẤC CẤP NHIỆM KỲ 2020 - 2025
Thực hiện Kế hoạch số 95-KH/HU ngày 26/8/2019 của của Ban thường vụ Huyện ủy Đầm Dơi về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngày 9/6/2020 chi bộ Phòng G